Yeni Dünya Düzeni

Yeni dünya düzeni, gelecekte bir dünya hükümetinin ortaya çıkışını açıklama eğiliminde olan bir komplo teorisidir. Bu komplolar diğer bağlantılarla, özellikle de dünya teorisinin sonuyla sonuçlandı. Bununla birlikte, yeni dünya düzenindeki ortak konu, nihayetinde egemen ulusların veya devletlerin artık olmayacağı dünyayı ele geçirmek için gizlilik içinde çalışan güç elit bir grup insanla ilgilidir.

Bu ideolojiler, tarihin, savaşın yanı sıra finansın yanı sıra ekonomi, yönetişim ve politikanın belirli konularını ele almaya yönelik prosedürel performansıyla da kaplıdır. Yeni dünya düzeni yıllar içinde farklı komplolara sahipti. 1990’larda tüm inanç zamanın sonu ve ABD’den hükümet karşıtı bir haklar grubu ile ilgiliydi. Dünya komplosunun sonu Deccal’in gelişiyle ilişkiliydi. Deccal’in İncil’deki yazıları yerine getirerek ulusları yönettiği söylenir.

Deccâl’in Düzeni

Yeni dünya düzeni terimi o kadar eski değil, o kadar da yeni değildir. 20. yüzyılın başlarında, çeşitli devlet adamları bu terimi, gücün eşit dengelerle paylaşılacağı yeni bir siyaset çağına atıfta bulunmak için kullandılar. Bu komploların ortaya çıkmasıyla sonuçlanan diğer asılsız korkular, örneğin kuşkuculara göre felakete dönüşecek yeni bir dünya komplosuna bağlanan aydınlanma, özgür masonlar ve Yahudilerdi. Örneğin illuminati, gizem okullarında rasyonalizmi öğretmeyi amaçlayan bir Alman sosyalistinin sonucuydu. Bu grubun ana hedefi, dünya liderliğinin devrimcileri ve yeni iktidar tekniklerinin yetiştirilmesiyle de bağlantılıydı. Deccal’i dünyanın sonuna bağlayan teorilerin çoğunda, onun son papa olacağı söylenir. Deccalın Avrupa Birliği’nin lideri veya Birleşmiş Milletler genel sekreteri olabileceği gerçeğinin aksine, 21. yüzyılın başlarında sürekli yaygınlaşan bir komplo teorisidir.

Illuminati, 1785’te sona erdiği söylenen bir komploydu, ancak bu kabaca geç bile giden izler varmış gibi görünüyor. 29 Mayıs 1954’te Hollanda’daki Hotel de Bilderberg’de üç gün süren bir konferans düzenlendi. Toplantının iki kıtayı bir antilantikliği teşvik etme planı ile bir araya getirmesi gerekiyordu. Bu süre zarfında, belirlenen hedefin ABD ve Batı Avrupa arasında daha iyi anlaşılması gerekiyordu. 1954’ten beri Bilderberg grubu yaygınlaştı ve her yıl iki pazarı tanıtmak için Bilderberg konferansı olarak adlandırılan bir toplantı düzenliyorlar. Kulüp genellikle davetsiz gelen yaklaşık 140 önemli konuktan oluşur. Soru şu: Bu gruplar bu toplantıları gizli bir gündemle mi yapıyorlar? Bu, Woodrow Wilson gibi geçmişte önemli isimlerle kavramsal olarak konuşulan gelecek yaş mı? Yeni dünya düzeni nihayet burada mı? Ekleyebileceğimiz tek şey, zamanın bize vereceği gerçeklerdir.

Benzer içerikler