Tags : İstanbul'un kuruluşu

Tarih

Efsanelere göre İstanbul’un kuruluşu

Yeryüzünde, bu kadar çok ada ve şana sahip kent çok ender bulunur. Birçok ulus, İstanbul’u başka bir ad ile andı. Ayrıca, fetihten önceki adları başkaydı, fetihten sonrakiler başka öte yandan, İstanbul’a yakıştırılan şanlar da en az kendisi kadar görkemliydi: Asitane-i Saadet (Sultan Sarayı), Dâr-ül Hilâfe (Halife’nin evi), Dârü’s Saltana (Saltanatın evi), Dergâh-ı Selâtin (Sultanlar kapısı) […]Yazının devamı