Tags : İstanbul

Tarih

İstanbul’un Dikili Taşlarının Tılsımları

Dünyanın bir çok yerinde gizemli taşlar mevcutur. İstanbul’da da bu türden gizemini koruyan çok sayıda dikili taş vardır. Araştırmacı Namık Talat Güraslan, parapsikolojinin ve spiritolojinin verileri ile bu konuya yaklaşım getirilebileceğini iddia ediyor. İstanbul’da bir çok dikili taş bulunduğu ve bunların bir kısmının da zamanla yıkıldığı bilinmektedir. Evliya Çelebi de İstanbul’un her türlü felaket ve […]Yazının devamı

Tarih

Efsanelere göre İstanbul’un kuruluşu

Yeryüzünde, bu kadar çok ada ve şana sahip kent çok ender bulunur. Birçok ulus, İstanbul’u başka bir ad ile andı. Ayrıca, fetihten önceki adları başkaydı, fetihten sonrakiler başka öte yandan, İstanbul’a yakıştırılan şanlar da en az kendisi kadar görkemliydi: Asitane-i Saadet (Sultan Sarayı), Dâr-ül Hilâfe (Halife’nin evi), Dârü’s Saltana (Saltanatın evi), Dergâh-ı Selâtin (Sultanlar kapısı) […]Yazının devamı